Rezervace pro pension nebo hotel

Hotel

V tomto příkladu formulář automaticky kalkuluje cenu za rezervaci podle toho jak ji nastavíte. Cena je 1000 Kč na den, na víkendy je nastaven dvojnásobek ceny. Systém umí obsloužit i pokročilé nastavování cen, které bere v úvahu zbývající čas k rezervaci a typ pronájmu. Pro účely této ukázky může každý vidět a editovat i rezervace ostatních.

Opustit ukázku

Vytvořit nový Rezervace

Nápověda k použitým symbolům

  • Rezervace