Podpora
Dokumentace

Nastavení přístupu k on-line rozvrhu

Obvykle je vhodné přístup k rozvrhu omezit, aby ho nemohl prohlížet a měnit úplně kdokoliv. V systému můžete přesně nastavit, kdo bude moci rozvrh používat, jaké informace uvidí a co bude moci měnit. Tento propracovaný model přístupu je jednou z komplexnějších součástí systému SuperSaaS. Proto doporučujeme zkusit si rozvrh prohlédnout z pohledu vašich uživatelů a zkontrolovat tak, že vše funguje, jak má.

Tři typy uživatelů:

V rámci nastavení přístupu k rozvrhům pracuje systém SuperSaaS se třemi typy uživatelů; administrátoři, uživatelé a superuživatelé. Každý účet má pouze jednoho administrátora – obvykle je to ten, kdo účet vytvořil a spravuje jej. Administrátor má nad všemi nastaveními účtu, rozvrhů i uživatelů plnou kontrolu.

Uživatelé jsou lidé, kteří rozvrhy na vašem účtu používají, např. vaši zákazníci, členové nebo studenti. Lze nastavit, aby se uživatelé před prováděním rezervací museli registrovat, nebo jim můžete umožnit provádět rezervace bez přihlášení. Pokud je na vašem účtu několik rozvrhů, uživatelům bude stačit jedna registrace, aby se mohli přihlásit ke všem rozvrhům na vašem účtu.

Jako administrátor můžete vytvářet superuživatele, kterým lze následně přiřazovat další oprávnění, aby mohli spravovat rozvrhy a rezervace. Například můžete přiřadit kolegovi stav superuživatele tak, aby mohl vytvářet či měnit rezervace za ostatní lidi.

Kdo se může zaregistrovat jako uživatel?

Všechna nastavení toho, kdo přesně se může zaregistrovat a používat vaše rozvrhy, jsou k dispozici na stránce Nastavení přístupu. Tato nastavení se však použijí jen v případě, že po uživatelích vyžadujete registraci. Pokud umožňujete uživatelům rezervace bez přihlášení, pak tato nastavení postrádají smysl. Na této stránce můžete také nastavit proces registrace – jakými kroky nový uživatel při registraci projde. Rovněž je třeba si uvědomit, že zaregistrovaní uživatelé jsou navázáni na určitý účet a po registraci mají přístup ke všem rozvrhům na stejném účtu. Pokud chcete mít u různých rozvrhů různá nastavení procesu registrace nebo chcete mít registrované uživatele pro každý rozvrh odděleně, můžete si vytvořit více účtů SuperSaaS.

Co mohou uživatelé v rozvrzích provádět?

U každého rozvrhu si na záložce Přístup můžete nastavit, zda bude vyžadována registrace. Můžete si tam nastavit, jaké úkony budou smět uživatelé (nebo superuživatelé) provádět ohledně vytváření, úpravy a rušení rezervací. Na této stránce také můžete nastavit, jaké informace týkající se rezervací budou viditelné pro běžné uživatele. Vy, jako administrátor, vždy uvidíte všechny informace.