Dokumentace

Přizpůsobení vzkazů a oznámení

Většinu generovaných vzkazů, které jsou zobrazeny v rámci procesu registrace, rezervace a/nebo platby, lze nahradit vlastními přizpůsobenými vzkazy. Totéž platí pro obsah oznámení a připomínek prostřednictvím e-mailu a SMS. Téměř všechny zprávy mohou obsahovat tzv. „proměnné“, což jsou „kouzelná slova“, která jsou automaticky nahrazována nějakou dynamickou hodnotou při generování vzkazu.

Přizpůsobené vzkazy

Vzkazy na úrovních účtů a rozvrhů lze nahradit vlastními přizpůsobenými vzkazy. Na úrovni účtu můžete upravit vzkazy, které se zobrazují, když uživatelé vstoupí do vašeho webového obchodu (viz Nastavení plateb), nebo si vyžádat nápovědu (viz Nastavení vzhledu). Vzkazy, které lze upravit na úrovni plánu prostřednictvím Nastavení > Vzhled, zahrnují vzkazy zobrazené na obrazovkách přihlášení a plateb, stejně jako vzkazy zobrazené v prázdném prostoru nad rozvrhem. Dále můžete také upravit vzkaz, který se zobrazuje, když je přístup k vašemu rozvrhu (dočasně) zablokován nebo když jste příslušného uživatele zablokovali.

Můžete upravovat styl vzkazů pomocí nástrojové lišty formátování v horní části každého pole vzkazu. Tato nástrojová lišta také umožňuje do vašeho vzkazu zahrnout odkazy a (webové) obrázky; všimněte si, že kromě vašeho loga nelze do SuperSaaS nahrávat obrázky. Obrázky musí být dostupné on-line prostřednictvím zdrojové adresy URL.

Případně můžete upravovat styly vzkazů pomocí formátování HTML, které je dostupné prostřednictvím tlačítka < > na nástrojové liště. Tuto volbu lze také použít pro vkládání skriptů jazyka JavaScript do stránky, na které se zobrazují tyto vzkazy.

<input onclick="window.open('//static.supersaas.net/img/demo_room.jpg', 'Popup', 'width=400,height=300')" type="button" value="Pop-up" />

Tuto funkci lze také použít k přidání sledovacího kódu pro Google Analytics do vašeho rozvrhu. Tato služba vám může poskytnout rozsáhlé statistiky o tom, odkud pocházejí vaši návštěvníci.

Dynamické vzkazy prostřednictvím proměnné

Můžete použít takzvanou „proměnnou“, aby vaše vzkazy byly dynamické. Proměnné jsou „kouzelná slova“, která jsou automaticky nahrazena jinou dynamickou hodnotou během vytváření vzkazu. To vám například umožňuje oslovit uživatele podle jména nebo nastavit jazyk vzkazů. Slovní proměnná je jednoduše slovo s předponou $, tj. $name.

Kromě systémových vzkazů lze použít proměnné řetězce v e-mailových vzkazech. Upozorňujeme však, že použití určitých proměnných řetězců je omezeno pouze na systémové nebo e-mailové vzkazy. Podívejte se do níže uvedených tabulek, abyste zjistili, které proměnné lze použít.
V tabulce dole naleznete proměnné řetězce, které lze použít ve vzkazech zobrazených na webové stránce.
Proměnné řetězce pro zobrazení vzkazů
Slovo…… bude nahrazeno
$loginVypisuje přihlašovací jméno aktuálně přihlášené osoby
$nameVypisuje celé jméno aktuálně přihlášené osoby, pokud je k dispozici
$creditVypisuje částku kreditu aktuálně přihlášené osoby
$shopVytváří odkaz na váš obchod, například můžete napsat: „Nakupte prosím kredity v $shop před rezervací“
$agendaVytváří odkaz na stránku, která zobrazuje schůzky ve všech rozvrzích v účtu, funguje pouze při přihlášení jako uživatel
$autoObvykle je výchozí text nahrazen vlastním, ale $auto jej znovu vloží. To je užitečné pro výchozí text nad rozvrhem, který se mění v závislosti na tom, zda má někdo možnost rezervovat, nebo ne
$suVypisuje pole supervizora pro aktuálního uživatele, pokud je k dispozici. Toto můžete využít k zobrazení vzkazu konkrétní osobě, když se přihlásí
$idVypisuje ID aktuálního objektu. K dispozici pouze na obrazovce placení a „Děkujeme“ za zaslané formuláře. Můžete to využít, abyste zákazníkům poskytli jedinečné referenční číslo
$totalVypisuje celkovou cenu včetně slev nebo použitelné zálohy. K dispozici pouze na obrazovce placení
$if condition {message}Pokud je podmínka pravdivá, vzkaz mezi složenými závorkami se zobrazí. Možné podmínky, viz níže. Vzkaz může obsahovat více řádků a může obsahovat další kouzelná slova s výjimkou jiného příkazu $if
$else {message}Výraz $else může následovat pouze výraz $if. Vzkaz se zobrazí, pokud předchozí podmínka $if není pravdivá.
Pokud chcete vzkaz zobrazit pouze tehdy, jsou-li splněny určité podmínky, lze použít příkaz $if. Níže uvedená tabulka zobrazuje různé podmínky, které lze použít.
Možné podmínky, které lze použít s příkazem $if
PodmínkaPlatí, pokud…
$if user {message}Vzkaz se zobrazí, pokud je uživatel přihlášen
$if out {message}Vzkaz se zobrazí, pokud uživatel není přihlášen
$if shared {message}Vzkaz se zobrazí, pokud je uživatel přihlášen sdíleným heslem
$if admin {message}Vzkaz se zobrazí, pokud je uživatel přihlášen jako administrátor nebo superuživatel
$if XX {message}Vzkaz se zobrazí, pokud aktuálně zvolený jazyk má kód jazyka ISO XX
$if paid {message}Vzkaz se zobrazí po úspěšném dokončení platební transakce. Může být přidán pouze do vzkazu „Obrazovka placení“
$if mobile {message}Vzkaz se zobrazí pouze při prezentaci mobilní verze stránky
$if desktop {message}Vzkaz se zobrazí pouze při prezentaci verze stránky pro stolní počítače
$if calendar {message}Vzkaz se zobrazí pouze při prezentaci denního, týdenního nebo měsíčního kalendáře
$if view {message}Vzkaz se zobrazí pouze při zobrazení tohoto konkrétního (výchozího) zobrazení. Zobrazení lze nastavit na free, agenda, day, week nebo month

Obvyklé využití dynamických vzkazů je pro účely vzkazů závislých na jazyku pro různé lidi. Podmínkou v příkazu $if XX {message} může být dvoumístný písmenný kód, například EN, DE nebo ES. Může to být použito následujícím způsobem:

$if EN {Good morning $login}
$if DE {Guten Morgen $login}

Dalším použitím příkazu $if je zobrazení různých vzkazů v závislosti na tom, zda se návštěvník přihlásil, nebo ne:

$if out {Prosím nejdřív přihlašte nebo vytvořte účet, pokud už jej nemáte}
$if user {Vítejte zpět $login!}

Mějte na paměti, že proměnné příkazy (podmíněné) lze také použít v režimu HTML. To vám například umožňuje podmíněně zahrnout sledovací kód do vaší platební stránky.

$if paid {Thanks for your business, $name <script>…</script>}

Přizpůsobená e-mailová oznámení a připomínky

Prostřednictvím Nastavení > Zpracovat si můžete zvolit potvrzení schůzky/rezervace e-mailem a/nebo zaslání e-mailové připomínky uživatelům nějakou dobu před jejich schůzkou/rezervací. Ve výchozím nastavení obsahuje e-mailové potvrzení následující informace:

Vážený Jméno,

tento vzkaz potvrzuje, že Vaše rezervace* byla vytvořena.

Detaily nové rezervace*:

  … detaily schůzky…

Rozvrh je přístupný na adrese:
https://www.supersaas.com/schedule/account_name/schedule_name?day=…

Neodpovídejte prosím na tento vzkaz, byl automaticky vygenerován a odpovědi nebudou přečteny
* Výraz „rezervace“ lze změnit prostřednictvím Nastavení > Zpracovat

Pokud chcete do tohoto vzkazu přidat nějaký text nebo jej zcela nahradit vlastním textem, můžete to udělat pomocí kombinace normálního textu a proměnné (vysvětlení proměnné, viz výše). Potvrzení rezervace a připomenutí lze změnit prostřednictvím Nastavení > Vzhled, zatímco text potvrzení o registraci lze zadat prostřednictvím Nastavení vzhledu.

Uvědomte si, že e-maily jsou odesílány jako prostý text, takže v těchto případech není možné přidat kód HTML.

Proměnné řetězce pro použití v e-mailových vzkazech a připomínkách SMS
Slovo…… bude nahrazeno
$nameJméno osoby, které je e-mail adresován, pokud je k dispozici
$dearVypisuje „Vážený $name,“ pokud $name není známo
$loginPřihlašovací jméno autora (prázdné v případě administrátora nebo nepřihlášení)
$subjectZbytek tohoto řádku bude použit jako předmět e-mailu, může obsahovat další kouzelná slova
$urlOdkaz, který odkazuje na rozvrh v den rezervace
$modurlOdkaz, který obsahuje token umožňující modifikaci této rezervace bez přihlášení
$actionPopisuje, jaká akce spustila tento e-mail. Např.: „Vaše rezervace byla $action“ → „Vaše rezervace byla vytvořena“
$detailsVypisuje detaily rezervace, užitečné, pokud byly odstraněny příkazem $replace uvedeným níže
$replaceOdstraňuje veškerý text generovaný systémem, zobrazí se pouze váš text
$nourlOdstraňuje pouze URL ze systémem předem generovaného textu
$idID objektu, je užitečné pro rychlé vyhledání v rozhraní supervizora
$slot_idID slotu, ke kterému tento objekt patří (pouze kapacitní rozvrh)
$form_idID formuláře, pokud má tento objekt připojený formulář
$start
$finish
$created
Čas začátku, čas konce a datum vytvoření pro tuto rezervaci.
Použijte $start_time nebo $finish_time pro zobrazení pouze času
$previous_startPokud byla schůzka aktualizována, tímto se zobrazí čas začátku před aktualizací
$lengthDoba trvání schůzky zobrazená ve formátu H:MM nebo DD:HH:MM
$icalRezervace bude přiložena k oznámení jako soubor iCalendar
$meeting_urlZobrazení odkazu na schůzku Google Meet nebo Zoom, pokud existuje.
$formPokud je k tomuto objektu připojen formulář, bude připojen jako soubor HTML
$priceCena schůzky. Pro opakované schůzky platí cena té první
$passwordV e-mailu s potvrzením registrace se zobrazí heslo uživatele
$resourcesNázvy připojených zdrojů (pouze servisní rozvrh)
$field_1
$field_2
Zobrazuje hodnotu přizpůsobených polí definovaných na obrazovce nastavení, záložka Zpracovat
$field_1a
$field_2a
Zobrazuje hodnotu přizpůsobených polí definovaných na stránce Nestavení přístupu
$if "action"Zbývající část věty se vytiskne pouze v případě, že akce odpovídá aktuální akci. Pokud chcete podmínku aplikovat na více řádků, vložte je do složených závorek. Dole naleznete seznam možných akcí
$else {message}Výraz $else může následovat pouze výraz $if. Vzkaz musí být uzavřen ve složených závorkách a zobrazí se pouze tehdy, pokud předchozí podmínka $if není pravdivá.
$title
$location
$quantity
$description
Titul, místo, popis a rezervované množství (pouze kapacitní rozvrh). U vícezdrojových rozvrhů $description obsahuje název zdroje

Obvykle je váš přizpůsobený text připojen k systémem vygenerovanému e-mailu. Pokud ale použijete řetězec $replace kdekoliv ve vzkazu, váš text zcela nahradí systémový vzkaz.

Mějte na paměti, že pole pro úpravu textu potvrzení schůzek řídí všechna možná e-mailová potvrzení, nikoliv pouze nová potvrzení rezervací. Pokud chcete přizpůsobit text pro konkrétní potvrzení, musíte použít podmíněný příkaz $if, jak je vysvětleno níže.

Příkazy mohou být rovněž zřetězeny. Následující ukázka kódu by nahradila název, pouze když dojde k vytvoření rezervace, jinak se použije výchozí název.

$if "created" {$subject You have a new appointment on $start}

Přípustné hodnoty za příkazem $if jsou: created, changed, deleted, approved, refunded, placed_on_the_waiting_list, changed_on_the_waiting_list, removed_from_the_waiting_list nebo placed (placed znamená, že se přesunula z pořadníku, aby se stala pravidelně se opakující schůzkou). Rovněž si můžete zvolit identifikátor jazyka, například EN nebo ES, k zobrazení věty v jazyce, který si daná osoba zvolila v kalendáři.

Jiný způsob použití proměnných umožňuje poskytnout vašim klientům přímý odkaz na jejich rezervaci, kde ji mohou případně upravovat. Pro tento případ přidejte do e-mailu tento text:
Pro změnu Vaší rezervace přejděte na:
$modurl

Kód $modurl vytvoří odkaz, který obsahuje token, který může návštěvníkovi tohoto odkazu povolit změnu nebo smazání schůzky bez nutnosti přihlášení. To je obzvlášť užitečné, pokud povolíte lidem, aby vytvářeli schůzky bez přihlašování, protože tak jim můžete povolit následně změnit své schůzky.

Adresa „Od“

Prostřednictvím Nastavení vzhledu „Od: adresa“ v odchozím e-mailovém vzkazu může být změněna na vaši vlastní adresu. Za účelem splnění internetových standardů zaměřených na prevenci nevyžádané pošty se stále přidává záhlaví Resent-From: SuperSaaS, které je někdy viditelné pro příjemce. Všechny odkazy uvedené v e-mailových vzkazech stále obsahují supersaas.com, pokud nenastavíte přizpůsobená doména a neprovedete propojení s vaším účtem.

Některé e-mailové servery jsou konfigurovány tak, aby nepřijaly e-mail od odesílatele s doménou, kterou považují za svou vlastní. Pokud tomu tak je, vy a příjemci se stejnou e-mailovou doménou již nebudete po nastavení adresy „Od“ přijímat poštu.
Většina domén je nastavena, s tzv. SPF záznamem. Tento údaj signalizuje ostatním emailovým serverům, že mají akceptovat pouze emaily, kdy odesilatel je v uvedený v SPF záznamu. Pokud si vyberete volbu „Odeslat“ ze svého emailu, tak systém existenci SPF záznamu ověřuje v DNS záznamech vaší domény. Pokud záznam máte je tam potřeba doplnit možnost odesílání emailů z našeho serveru. Text který je potřeba do SPF záznamu doplnit vypadá takto: include:spf.supersaas.com
Pokud chcete použít svou vlastní adresu „Od“ a vaše e-mailová doména je nakonfigurována tak, aby neumožnila třetím stranám odesílat vaším jménem, pak můžete odeslat email přes váš server. Použití vlastního serveru může být také užitečné, pokud chcete zabránit jakémukoliv odkazu na SuperSaaS, který se zobrazí v záhlaví e-mailu.

Přizpůsobená SMS

Na stránce SMS brána můžete přizpůsobit výchozí textový obsah připomínky SMS. Stejné proměnné sloužící k přizpůsobení e-mailových vzkazů lze použít k přizpůsobení připomínek SMS zaslaných vašim zákazníkům. Mějte na paměti, že to neovlivňuje oznámení SMS, která vám byla zaslána, aby vás informovala o nových nebo aktualizovaných rezervacích.

Výchozí obsah připomínky je: Reminder: appointment title on date and time První vložené pole zobrazí titul schůzky a druhé zobrazí datum a čas schůzky. Pokud jste například vzkaz nezměnili, připomínka pro třídu jógy by vypadala podobně jako tato: Reminder: Yoga (Briana) on 10/10/2023 18:00

Další informace o nastavení potvrzovacích SMS naleznete v dokumentaci potvrzení a připomínka.