Podpora
Dokumentace

Připojte se k online schůzkám

SuperSaaS nabízí několik způsobů připojení k (video) konferenčním službám a online schůzkám, jako jsou Google Meet, Zoom, Jitsi Meet a Microsoft Teams. Systém dokáže automaticky vytvářet schůzky v Google Meet a Zoom. Případně můžete ručně přidat odkazy na schůzky do těchto nebo jiných konferenčních služeb.

Odkazy na schůzku zůstávají před uživatelem skryté, dokud se nezaregistruje do třídy nebo nevytvoří schůzku. Odkazy na schůzky budou automaticky přidány do potvrzovacích a upomínkových e-mailů.

Vytvářejte videokonference ve službě Google Meet

SuperSaaS může automaticky přidávat schůzky Google Meet při synchronizaci SuperSaaS rozvrhu do Kalendáře Google.

Aktivace Google Meet:

 1. Nejprve povolte Synchronizaci do Google Kalendáře
 2. Přejděte na Nastavení > Zpracovat v rozvrhu, kde chcete tuto funkci povolit
 3. Najděte nadpis „Přidat odkaz na online schůzku k rezervaci?“
 4. Vyberte možnost „Vytvořit hovory Google Meet“ a stránku uložte

Po aktivaci systém automaticky přidá videokonference do vašeho Kalendáře Google pro nové schůzky a následně vloží odkazy na schůzky do schůzek v SuperSaaS.

Vytvoření video schůzek v Zoom

SuperSaaS může automaticky generovat odkaz na konferenci Zoom, když si uživatel s vámi naplánuje schůzku, a poté tento odkaz přidat do schůzky ve vašem rozvrhu.

Bezplatný plán „Basic“, který Zoom nabízí, je omezen na schůzky do 40 minut. Náš systém vám nebrání naplánovat schůzku, která je delší, než váš Zoom plán umožňuje. Pokud chcete mít delší schůzky, měli byste zvážit upgrade na jejich placený plán „Pro“.

Chcete-li připojit svůj rozvrh k Zoom:

 1. Navštivte stránku integrace Zoom
 2. Pro každý rozvrh, který chcete připojit, stiskněte tlačítko Připojit k Zoom
 3. Pokud se připojujete k Zoom poprvé, bude vás žádat o povolení

Kdykoli je v připojeném rozvrhu vytvořena rezervace, systém automaticky vytvoří schůzku v Zoom. Tento proces může trvat až minutu.

Jakmile jsou dostupné podrobnosti o schůzce Zoom, odkaz na schůzku se stane viditelným v rozhraní SuperSaaS pro superuživatele i pro uživatele, který si schůzku rezervoval.

V případě skupinového rozvrhu typu „Kapacita“ bude odkaz na schůzku uložen v poli lokalita u lekce při jejím vytvoření. Uživatelům bude viditelný po přihlášení do lekce.

Vezměte prosím na vědomí, že Zoom vám umožňuje vytvořit maximálně 100 schůzek denně. Pokud plánujete nastavit velké množství schůzek předem, možná budete chtít tento proces rozložit na několik dní.

Automatická integrace Zoom vytvoří nové ID schůzky pro každou schůzku. Pokud chcete místo toho použít osobní ID schůzky (PMI), které je stejné pro každou schůzku, tak připojení k Zoom jednoduše vypněte a svůj link jednoduše přidejte jako odkaz na schůzku do potvrzovacího emailu. Potvrzovací email můžete změnit na stránce Nastavení > Vzhled.

Chcete-li odstranit připojení:

 1. Navštivte stránku Integrace Zoom
 2. Pro každý rozvrh, který chcete odpojit, stiskněte tlačítko Odpojit

Pokud odpojíte Zoom ze všech svých rozvrhů, automaticky odstraníme vaše přihlašovací údaje Zoom ze SuperSaaS.

Přidat odkazy na schůzky ručně

Pokud chcete použít jinou službu pro videokonference než Google Meet nebo Zoom, nebo pokud chcete spravovat vytváření schůzek ručně, můžete odkazy na schůzky přidávat ručně.

Chcete-li přidat odkaz na schůzku ručně:

 1. Pro rozvrhy typu „Zdroj“ nebo „Služba“ nejprve povolte pole supervizora na stránce Kontrola přístupu
 2. Přejděte na Nastavení > Zpracovat v rozvrhu, kde chcete tuto funkci povolit
 3. Najděte nadpis „Přidat odkaz na online schůzku k rezervaci?“
 4. Vyberte možnost „Přidat odkaz do pole … ručně“ a stránku uložte

Odkazy na schůzky se zobrazí pouze uživatelům, kteří jsou zaregistrováni na lekci nebo schůzku.